• energibevis

Energibevis

Sedan 01.06.2013 krävs energibevis vid åtgärder so påverkar husets värmesystem eller klimatskal. Vi utfärdar energibevis, vid nybyggnation och för gamla hus, med godkänd FISE behörighet.

Ingenjörsbyrå Lentus Ab

Telefon: 040 825 7836
E-post: info(a)lentus.fi

FO-nummer: 2542871-6

Nyheter