• sakerhet
  • konsultering
  • projektledning
  • matningar
  • vvs
  • simap
  • energibevis
  • byggnadsplanering
  • eplanering

Kommande ändringar i avloppsförordningen 10/2015

.

Till lättnad för många i glesbygden har Miljöministeriet tagit sitt förnuft till fånga och förbereder en ändring av avloppsförordningen:

"Beredningen av lindrigare bestämmelser som ska tas in i lagstiftningen om behandling av avloppsvatten i glesbygdsområden framskrider. Målet är att få till stånd en rimligare lagstiftning genom att urskilja områden som är känsliga ur miljövårdssynpunkt och se till att fastigheter som befinner sig på "torra land", och som alltså inte ligger invid vattendrag eller i grundvattenområden, befrias från kraven. Vid översynen beaktas också ett alternativ som innebär att avloppsvattensystemet bör förnyas endast i samband med att fastigheten också annars renoveras."

Läs mer på Miljöministeriets sidor.

Ingenjörsbyrå Lentus Ab

Telefon: 040 825 7836
E-post: info(a)lentus.fi

FO-nummer: 2542871-6